P R O P O Z I C E

Střelecká soutěž dvojic – stoleťáci 100

 

DRUH SOUTĚŽE: Jedná se o závod dvojic, kde je podmínkou celkové stáří dvojice min. 100 let dosažené v den konání závodu. Dvojice může být smíšená (muž + žena), všechny jsou hodnoceny společně v jedné kategorii.

POŘADATEL: SSK Combat Kladno

MÍSTO KONÁNÍ: střelnice Libušín

TERMÍNY KONÁNÍ: 18. 5. 2019

 

DISCIPLINA: Závod se skládá ze tří společně hodnocených částí:

1. Cíl: mezinár. pistol. terč 50/20; Vzdálenost: 25 m obouruč, případně jednoruč; Počet nábojů: 13, 3 nejhorší zásahy se odečítají jako nástřel

2. Cíl: nekrytě ležící figura s kruhy; Vzdálenost:25 m obouruč, případně, jednoruč; Počet nábojů: 10

3. Cíl: mezinárodní figura s kruhy; Vzdálenost: 25 m jednoruč; Počet nábojů: 10

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

ředitel soutěže: Jan Kremláček, hlavní rozhodčí: Jiří Čuba

rozhodčí: Ludmila Chocholoušová, Martin Bena, Josef Motyčka, Radko Beránek

 

PODMÍNKY ÚČASTI: Zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Do soutěže budou připuštěny
pouze samonabíjecí pistole od ráže 7,62 mm s délkou hlavně do 6 palců. Zásahy budou kalibrovány kalibrem 9 mm. Dalekohled pro pozorování zásahů je povolen, spotter nikoliv. Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného zacházení se zbraní a seznámit se s provozním řádem střelnice. ZÁVOD SE STŘÍLÍ POUZE JEDNOU ZBRANÍ!

DOKLADY: průkaz zbraně, zbrojní průkaz

STARTOVNÉ: 250,- Kč za dvojici

ČAS: Střílí se na terče č. 1 a 2 v uvedeném pořadí souvisle 13 min. Poté se střílí na terč č. 3 v čase 5 min.

POLOHA: Vstoje bez opory

ZÁVADY: Po odstranění závady pokračuje střelec ve střelbě

HODNOCENÍ: Každý účastník soutěže odstřílí všechny části závodu. Ke konečnému součtu nastřílených bodů dvojice se připíše tolik bodů, o kolik součet věku dvojice přesahuje 100 let (např.: nastříleli 220+246 = 466 bodů, součet věku 67+48 = 115 let. Výsledek 466+15 = 481 b.) Při rovnosti bodů dvojic se hodnotí součet posledních položek, pokud bude opět rovnost, tak součet předposledních položek. Hodnotí se jen dvojice, nikoliv jednotlivci.

PROTESTY: písemně dle PSS s vkladem 500.-Kč do 30 min. po zveřejnění výsledků

ČASOVÝ ROZVRH: od 9.00 h do 9.30 h prezentace, 09.30 h zahájení závodu

PŘIHLÁŠKY: V den konání závodu přímo na střelnici do vyčerpání kapacity

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ: Nemocnice Kladno

CENY: Medaile pro první tři místa, dále ceny minimálně do desátého místa

OBČERSTVENÍ: Zajištěno na střelnici

 

Pořadatel si vyhrazuje případné změny propozic, které by byly oznámeny při nástupu soutěžících.

Kontakt: Radko Beránek tel.: 602273032

             Jiří Čuba tel.: 777631161